ջերմաստիճանի փորձարկման պալատ

Կողպեք կյանքի փորձարկման մեքենա

Կոշտության ստուգիչ

Էլեկտրաստատիկ արտանետման գեներատոր

Քառակուսային պրոյեկտոր

Լազերային մեքենա

Աղ լակի փորձարկող

Կողպեք կյանքի փորձարկողին

Ընկերության միջավայրը